Większe inwestycje zawsze wymagają uszczegółowienia wstępnej koncepcji, wizualizacja pomaga umiejscowić urządzenia na terenie inwestora i rozlokować je w taki sposób, aby zostały zachowane strefy bezpieczeństwa.

Zainteresowanym naszą ofertą proponujemy wykonanie wstępnej wizualizacji placu zabaw i rozmieszczenia urządzeń zabawowych bezpłatnie.

 W tym celu prosimy  o przesłanie mapy na nasz adres internetowy w formie załącznika. Aby w pełni wykorzystać możliwości wizualizacji mapa powinna zawierać:

  • Poprawnie zaznaczony przynajmniej jeden kierunek geograficzny np. północny (N). Dla niektórych urządzeń ważne jest odpowiednie ustawienie względem słońca (np. aby zjeżdżalnie nie nagrzewały się latem).
  • Jeżeli bezpośrednio nad lub pod terenem znajdują się linie energetyczne, wodociągowe lub inne powinny być one zaznaczone.
  • Wejście, ogrodzenie, roślinność, przeszkody, inne urządzania.
  • Co najmniej jeden poprawnie zaznaczony wymiar.

   Mapa może zawierać również planowany rozkład urządzeń, wówczas postaramy się rozmieścić je tak aby ostateczny wynik w jak najwyższym stopniu odpowiadał planowanej wersji.