PROJEKTOWANIE PLACU ZABAW

Oferujemy kompleksowe usługi projektowe zawierające:

  • wizualizację placu zabaw
  • projekt placu zabaw
  • plan sytuacyjny
  • przedmiar robót
  • kosztorys wykonania robót budowlanych towarzyszących
  • opinia rzeczoznawcy sanitarno-higienicznego

Projektowanie placu zabaw w oparciu o wytyczne normy PN-EN 1176, kart technicznych urządzeń oraz innych przepsiów, w tym budowlanych i sanitarnych.