Usługi

Wizualizacje


Zainteresowanych usługami firmy FUN PLACE zapraszamy do kontaktu. Wizualizacja 3D pomaga umiejscowić urządzenia na terenie inwestora i rozlokować je w taki sposób , aby zostały zachowane strefy bezpieczeństwa.

Przeglądy i konserwacje

Oferujemy przeglądy roczne placów zabaw wraz z opracowaniem protokołu przeglądu zgodności z normą obowiązującą PN-EN 1176. Przeglądy wyceniane są indywidualnie,  a cena uzależniona jest od ilości urządzeń znajdujących się na terenie zleceniodawcy oraz odległości od siedziby firmy.

Kompleksowe projekty

Oferujemy kompleksowe usługi projektowe zawierające:

Projektowanie placu zabaw w oparciu o wytyczne normy PN-EN 1176, kart technicznych urządzeń oraz innych przepsiów, w tym budowlanych i sanitarnych

Nawierzchnie bezpieczne

NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE

EPDM

Proponujemy kompleksową usługę budowy nawierzchni bezpiecznej wraz z układaniem krawężników i podbudową, przepuszczającą wodę. Maty układane są pod odpowiednim kątem nachylenia, co zapewnia odpowiedni odpływ wody. Płyty EPDM posiadają szeroką gamę kolorów, ponieważ wierzchnia warstwa płyty jest barwiona w masie, przez co kolor przez długie lata pozostaje intensywny, pomimo działających warunków atmosferycznych.

Pomoc przy pozyskaniu funduszy

 POMOC PRZY POZYSKIWANIU FUNDUSZY NA PLAC ZABAW

Nowe programowanie funduszy europejskich na lata 2014-2020 daje nowe możliwości. finansowania takich inwestycji jak budowa placów zabaw. Z wnioskami będą mogły występować nowe podmioty, w tym przedszkola. Oferujemy pomoc przy staraniach o fundusze unijne