Certyfikaty wydane są przez jednostkę posiadająca akredytację POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI (PCA) na badanie zgodności wyrobu z normami :

PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Norma dotyczy standardów bezpieczeństwa wymaganych przy produkcji i wykonaniu placów zabaw oraz nawierzchni placów zabaw. Przepisy wymagania jakie bezpieczny  plac zabaw powinien spełniać.
 
PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.

Norma precyzuje jakie wymagania powinna spełniać bezpieczna huśtawka przeznaczona dla dzieci na plac zabaw. Norma zawiera informacje dotyczące konstrukcji urządzenia oraz wymagania dla  siedzisk huśtawki.

PN-EN 1176-3:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.

Norma precyzuje wymagania jakie powinna spełniać zjeżdżalnia na stałe zamontowana na placu zabaw.

PN-EN 1176-4:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych.

Norma opisuje wymagania bezpieczeństwa dla tzw. tyrolek , które są na stałe zamontowane  na terenie place zabaw.

PN-EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli.

Norma opisuje wymagania jakie powinna spełniać bezpieczna karuzela  na stałe zamontowana na placach zabaw dla dzieci.

PN-EN 1176-6:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.

Norma opisuje jak uniknąć  niebezpieczeństw i ochronić użytkowników przed zagrożeniami w czasie użytkowania „ważek” i „bujaków” na stałe zamontowanych na placach zabaw dla dzieci.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

Norma dotyczy wyposażenia placów zabaw, w tym także nawierzchni. Przepisy określają podstawowe czynności, terminy i obowiązki związane z konserwacją oraz eksploatacją wyposażenia placu zabaw.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa  i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do  zabaw.

Norma dotyczy specyficznej grupy placów zabaw przeznaczonych dla dzieci do lat 14, które mogą być montowane także wewnątrz budynków. Norma opisuje wymagania m.in. dróg ewakuacyjnych.

PN-EN 1176-11:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej.

Norma dotyczy bezpieczeństwa i wymagań dla  zamontowanych na stałe linariów przestrzennych  dla dzieci.

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.

Norma dotyczy bezpiecznych nawierzchni na plac zabaw dla dzieci oraz precyzuje przepisy na dotyczące miejsc, gdzie nawierzchnia amortyzująca upadek jest niezbędna. W normie zawarte są  czynniki, które mają wpływ na odpowiedni dobór nawierzchni bezpiecznej, oraz metody badań i weryfikacji właściwości tłumienia uderzenia o podłoże w razie wypadku.

Nasze certyfikaty wydawane są w systemie kontroli nr 5 wg PN guide 67 – co oznacza, że weryfikacji podlegają następujące etapy produkcji:

  • kontrola zgodności wyrobu
  • kontrola procesu produkcji
  • kontrola warsztatowa
  • kontrola post produkcyjna i posprzedażna